Wie zijn wij?

Judith Schoneveld & Jette Schneider

Judith en Jette leerden elkaar kennen in 2005, toen Stichting Danslab op zoek was naar een algemene coordinator voor dit kunstenaarsplatform. Judith, destijds artistieke leider van Theater Zeebelt, was secretaris van het Danslab bestuur. Sinds het moment dat Jette de coordinatie van Danslab uitvoerde, is een samenwerking ntstaan, die berust op een levenig gesprek over de dans- en performancescene in Nederland. In Transistor is deze samenwerking opnieuw vormgegeven en uitgedragen.

Doel & visie

De doelstelling van Transistor is het mogelijk maken van een omgeving voor vrije, creatieve productie in een professioneel netwerk van en voor kunstenaars die in diverse kunstdisciplines actief zijn. Co-creatie, het experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen in een wisselwerking tussen het individuele en het gemeenschappelijke, het benutten van eigen talenten en krachten in brede zin, kennisuitwisseling, nieuwe cross-overs en creatief ondernemerschap vormen daarvan de bouwstenen. 

Lees meer......

Onze partners

alle kunstenaars

 

Stichting SKAR

Hit Me Productions

Neverlike / Stichting Ivgi&Greben

Zeebelt

Ubik

CLOUD Den Haag

Organisatie Transistor

Bestuur:

Karin Arink (voorzitter)

Peter Jansen (penningmeester)

Eva Puschendorf (secretaris)

 

 

Gegevens Stichting:

Kamer van Koophandel: 60194936

BTW nummer: nnb

 

Contactgegevens:

transistor4lab@gmail.com

+31 (0)6 26 778753 (Jette)

+ 31(0)6 22 710608 (Judith)