top of page

Doelstelling Transistor

De doelstelling van Transistor is het mogelijk maken van een omgeving voor vrije, creatieve productie in een professioneel netwerk van en voor kunstenaars die in diverse kunstdisciplines actief zijn. Co-creatie, het experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen in een wisselwerking tussen het individuele en het gemeenschappelijke, het benutten van eigen talenten en krachten in brede zin, kennisuitwisseling, nieuwe cross-overs en creatief ondernemerschap vormen daarvan de bouwstenen. 

Onze visie

Transistor wil de drempels voor kunstenaars om te kunnen creëren, innoveren, experimenteren, produceren en presenteren, verlagen. Aan de ene kant bestaan deze drempels uit de beperkte beschikbaarheid van ruimte, mensen en middelen. Aan de andere kant kijken we aan tegen een nieuw tijdperk voor de kunst en haar rol in de maatschappij. Terwijl kennis en samenwerking zich tegenwoordig effectief in de breedte en in horizontale richting in netwerken verspreidt, is de bestaande structuur voor talentontwikkeling en productie nog voornamelijk lineair. Veel jonge en ervaren makers, hebben goede ideeën maar weinig mogelijkheden. Dit belemmert hun ontplooiing, ontwikkeling, doorgroei en het cultureel ondernemerschap en is schadelijk voor het kunstklimaat.  

 

We willen ‘plaatsmaken’ en een platform creëren waar ontplooiing centraal staat. De omgevingen die we bouwen zijn de context van alternatieve werkwijzen voor de productie van kunst. Kernbegrippen zijn samenwerking en toenadering tussen individu en collectief en collega-eigenaarschap (‘fellow ownership’). We sturen aan op een zelfbewuste kunstscene met een eigen positie en een sterke band met de stad.  

bottom of page