top of page
Hoofdlijnen van het beleidsplan:  

 

1 Samenvatting

TimeWindow is een community van c. vijftig (podium-)kunstenaars die in zelfbestuur en volgens een zelfontwikkelde organisatievorm werkruimte delen en een talentontwikkelingsprogramma voor de aangesloten kunstenaars organiseren dat is gestoeld op peer-to-peer kennisdeling. TimeWindow organiseert jaarlijks meerdere publieksevenementen op de eigen locatie en in samenwerking met culturele partners.

Stichting Transistor is de dragende instantie achter het TimeWindow initiatief in Rotterdam. In de periode 2021-2024 wordt TimeWindow financieel ondersteund door de gemeente Rotterdam. 

 

 

2 Wat is TimeWindow:

Advies en organisatieontwikkeling in de podiumkunsten
Met als doel om de kunsten en de kunstenaars een eigen, duurzame positie in het maatschappelijk veld te laten innemen, ondersteunen en regisseren wij activiteiten die deze positie en de bijbehorende artistieke praktijk versterken. 

 

In vijf jaar zijn wij erin geslaagd om een uitdagende doelstelling te vertalen naar een goed werkende en dynamische netwerkorganisatie. We hanteren een innovatieve organisatiestructuur; een zelfgestuurde community, die we op de volgende wijze definiëren: de vormgeving van de organisatie garandeert een balans tussen zelfstandigheid (zzp’ers) en het gemeenschappelijke belang. De gezamenlijke kracht maakt het mogelijk om doelen te realiseren die voor afzonderlijke professionals niet haalbaar zijn. Er is sprake van een gemeenschappelijke missie en overeenstemming van alle leden voor een gemeenschappelijk doel naast individuele belangen. De kunstenaars bepalen de koers van TimeWindow vanuit meerstemmigheid en verscheidenheid. Het TimeWindow platform ontwikkelt zich vanuit de samenwerking tussen de TimeWindow-deelnemers en Stichting Transistor. Een community heeft verbindingspunten en een visionaire aandrijving nodig. Stichting Transistor vervult deze functie en voegt voorwaartse energie toe aan TimeWindow.

 

3 De doelen voor de periode 2021-2024 zijn: 
 1.  artistieke ontwikkeling van de deelnemers en het programma.

  • doorontwikkeling van de individuele kunstenaarspraktijk versterken 

  • kwaliteit van het activiteitenprogramma verhogen c. relatie met het publiek intensiveren
    

 2. organisatieontwikkeling: veerkracht en continuïteit in zelfsturing: 

  • duurzaam model van een zelfsturende netwerkorganisatie voor talentontwikkeling 

  • artistieke zelfbeschikking 

  • toepassing van fair practice.
    

 3. publieke werking- meer bekendheid in de stad: de positie van TimeWindow in de stad en in het landschap van de (podium)kunsten versterken door 

  • toename van samenwerkingspartners binnen en buiten de kunstensector 

  • een grotere bekendheid bij belanghebbende organisaties 

  • toenemende aanwezigheid in de pers en beleidsstukken.

 

4 Beschrijving community


De TimeWindow makers community

bestaat inmiddels uit 50 (podium)kunstenaars in de leeftijd van 24 tot 45 jaar, met als grootste groep die tussen 25-30 jaar. De groepssamenstelling is veranderlijk, het verloop is natuurlijk en nieuwe deelnemers worden gevonden of melden zich aan. Dat houdt de groep in beweging. Er is een doorstroom van 27 leden in vijf jaar tijd, dat is een wisseling van gemiddeld vijf makers per jaar. Door ons estafettesysteem vertakt het netwerk zich naar allerlei ervaringsniveaus (van net afgestudeerd tot zeer ervaren), genres en domeinen  (theater, muziektheater, jeugdtheater, dans, performance, muziek, documentatie- of videokunst, kleding- of kostuumontwerp). TimeWindow-kunstenaars zijn makers die individueel werken en/of kleine collectieven vormen. De meesten hebben geen vaste afspraken met een gezelschap of productiehuis of zijn alleen in deeltijd aan een instelling verbonden. TimeWindow is in eerste instantie opgezet door en voor (podium)kunstenaars, maar er zijn inmiddels ook beeldend kunstenaars, ontwerpers en videomakers bij betrokken. Deze aanwezigheid van verschillende disciplines en de heterogene samenstelling van de groep qua achtergrond (autodidact, Codarts, de theaterscholen Maastricht en Utrecht, Acteerschool Rotterdam, conservatorium Den Haag, Willem de Kooning Academie; van Rotterdamse bodem of import) bieden een grote meerwaarde en worden (typisch Rotterdams) omarmd: samenwerking komt soepel tot stand met een gemeenschappelijk doel. In de bijlage leest u wie de aangesloten makers zijn.

 

Stichting Transistor 

is de initiatiefnemer en bedenker van de ideeënwereld achter TimeWindow en heeft als zodanig een afwijkende rol in het geheel. Stichting Transistor opereert als partner van de TimeWindow-kunstenaars en heeft als hoofdtaak binnen de netwerkorganisatie het toevoegen van een verbindende kracht om de onderlinge lijnen te versterken en te zorgen voor reflectie en nieuwe impulsen voor de doorontwikkeling. Dit alles met een wakend oog op de uitgangspunten, zoals het waarborgen van gelijkwaardigheid in de collectieve besluitvorming en het benutten van gemeenschappelijke krachten. Stichting Transistor wordt geleid door Jette Schneider en Judith Schoneveld.

bottom of page