top of page

ANBI

RSIN nummer:  853803766

 

Stichting Transistor

Vestigingsadres: Beukelsdijk 110A, 3022 DK Rotterdam

transistor4lab@gmail.com


Doelstelling Transistor:

Het mogelijk maken van een omgeving voor vrije, creatieve productie in een professioneel netwerk van en voor kunstenaars die in diverse kunstdisciplines actief zijn; co-creatie, het experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen in een wisselwerking tussen individuele en het gemeenschappelijke, het benutten van eigen talenten en krachten door kennisuitwisseling, nieuwe cross-overs en creatief ondernemerschap.

Functies en namen van de bestuurders 

voorzitter- Karin Arink 

penningmeester- Peter Jansen

secretaris- Eva Puschendorf

bestuurslid – Theo Coskun

Beloningsbeleid 
  • Het bestuur van stichting Transistor is onbezoldigd en past de regels van goed bestuur toe. 

  • Transistor onderschrijft de fair practice beginselen en hanteert in TimeWindow een vergoedingsmodel op maat: om de samenwerking tussen kunstenaars onderling duurzaam te maken zijn verschillende methoden getest die gebaseerd zijn op het zelf beoordelen van de eigen inspanning en de honorering ervan nadat een open groepsproces van vergelijking en weging heeft plaatsgevonden.

 

Jaarrekening 2019 
bottom of page