top of page

TimeWindow.....

Een collectief, als een ruimte, als een creatief ecosysteem.

50 jonge Rotterdamse (podium)kunstenaars uit verschillende disciplines huren gezamenlijk 1000m2 werk- en repetitieruimte in de Teilingerstraat Rotterdam. Samen organiseren wij activiteiten en de belangen van makers in de stad. Vanuit een bottom-up mentaliteit wordt er gewerkt aan een netwerk-organisatie, in plaats van een hiërarchische organisatiestructuur.

Kopie van logo.png

Wat is TimeWindow

TimeWindow: het talentontwikkelingsplatform voor en door vijftig (podium-)kunstenaars dat vanwege het belang voor Rotterdamse kunstenaars sinds 2021 is opgenomen in het gemeentelijk cultuurplan. Theater- en dansmakers en ook schrijvers, vormgevers en meer, delen 1000m2 werkruimte aan de Teilingerstraat in het ZOHO-kwartier.

 

Met een do-it-yourself-but-not-alone mentaliteit worden faciliteiten en kennis gedeeld. De deelnemers hebben wisselende uitvoerende taken waarmee zij zich kunnen bekwamen in werkzaamheden als programmamaken, organiseren/produceren, administratie, marketing en overlegtechnieken.

 

TimeWindow hanteert een sociocratische organisatiemodel dat gelijkwaardigheid en medezeggenschap voor alle deelnemers borgt. 

Wil je meer weten, bezoek de website > 

Krijg hier een impressie van hoe het allemaal begon > 

bottom of page