top of page

Transistor ontwikkelt ongelijksoortige projecten en producties in de (podium-)kunsten en neemt initiatieven die nieuwe impulsen aan de bestaande infrastructuur van de kunsten geven. Transistor werkt met een netwerk van onafhankelijke makers in de dans, performance en cross-overs hiervan. De kern van Transistor is het oprichtersduo Jette Schneider en Judith Schoneveld. Wij willen bereiken dat de kunsten en de kunstenaars een eigen, duurzame positie in het maatschappelijk veld innemen. Om dit te stimuleren ondersteunen en regisseren wij activiteiten die deze positie versterken en die leiden tot zelforganisatie, de opbouw van netwerken en communities van kunstenaars en creatieven. Wij opereren als partners van de kunstenaars in een platte organisatie met sturing vanaf de zijkant, onder het motto do-it-yourself-but-not-alone.

Actueel

A - TW profiel : terror kittens.jpg

TimeWindow

TimeWindow is misschien wel ons grootste experiment dat we in 2016 zijn begonnen. Inmiddels is het uitgegroeid tot 1000m2 werk en repetitieruimte in het Zomerhofkwartier in Rotterdam, met 50 (podium)kunstenaars en een uitgebreid programma voor peer2peer learning trajecten. TimeWindow is door de gemeente Rotterdam meerjarig gefinancierd en werkt volgens de sociocratische organisatiemethode: inclusief en circulair, waarin iedere stem telt! 

 

Wat is Time Window? 

Een collectief, als een ruimte, als een creatief ecosysteem. Met 50 jonge Rotterdamse (podium)kunstenaars uit verschillende disciplines huren we gezamenlijk een deel van een kantoorpand, waarbinnen wij zelf repetitieruimtes, ateliers en kantoren hebben gebouwd. samen organiseren wij activiteiten en de belangen van makers in de stad.

Vanuit een bottom-up mentaliteit wordt er gewerkt aan een netwerk-organisatie, in plaats van een hiërarchische organisatiestructuur.

 

Lees verder...

Begeleiding makers en initatieven

op verschillende manieren kunnen we met je meekijken, adviseren en samenwerken.

 

Soms is het een koffieafspraak, soms een begeleiding van een aanvraag of reflectiegesprek over je eigen vraagstelling. 

We begeleiden je ontwikkeling als professional maker op strategisch, zakelijk, dramaturgisch en/of organisatorische wijze.

 

Lees meer over andere trajecten: Transistor biedt aan individuele kunstenaars en gezamenlijke initiatieven (trajectontwerp en regie) advies en begeleiding en heeft daar verschillende formats voor bedacht.

About Space

Transistor ontwikkelt ook (online) tools die de creatieve praktijk ondersteunen.

 

Space tool- de space tool is een online hulpmiddel bij het zoeken naar tijdelijke werkruimte. Het stelt kunstorganisaties in staat hun ruimte optimaal te benutten en biedt kunstenaars op zoek naar ruimte een (landelijk) stedelijk overzicht van beschikbaarheid. De space tool faciliteert het vinden, reserveren en betalen van de ruimte.

 

Lees verder...

bottom of page