Transistor ontwikkelt ongelijksoortige projecten en producties in de (podium-)kunsten en neemt initiatieven die nieuwe impulsen aan de bestaande infrastructuur van de kunsten geven. Transistor werkt met een netwerk van onafhankelijke makers in de dans, performance en cross-overs hiervan. De kern van Transistor is het oprichtersduo Jette Schneider en Judith Schoneveld. Wij willen bereiken dat de kunsten en de kunstenaars een eigen, duurzame positie in het maatschappelijk veld innemen. Om dit te stimuleren ondersteunen en regisseren wij activiteiten die deze positie versterken en die leiden tot zelforganisatie, de opbouw van netwerken en communities van kunstenaars en creatieven. Wij opereren als partners van de kunstenaars in een platte organisatie met sturing vanaf de zijkant, onder het motto do-it-yourself-but-not-alone.

Actueel

A - TW profiel : terror kittens.jpg

TimeWindow - GEWELDIG NIEUWS!!!

Op dinsdag 22 september maakte wethouder Said Kasmi bekend dat we opgenomen worden in Cultuurplan 2021-2024! Quote: "We zien dat ze ontzettend belangrijk zijn voor makers in Rotterdam en de culturele infrastructuur." Zoals we in het Nederlands zeggen: Hoor je het ook eens van een ander. 

Dit betekent dat we de komende 4 jaar structurele financiering krijgen van de stad. We zijn super enthousiast en trots op ons TimeWindow-initiatief en onze ervaring. Met zoveel Rotterdamse artiesten hebben we sinds 2015 geïnvesteerd in deze mooie en vernieuwende Rockstory! Nu kunnen we verder bouwen. Ik kijk uit naar alles dat zal komen!

 

Wat is Time Window? 

Een collectief, als een ruimte, als een creatief ecosysteem. Met 50 jonge Rotterdamse (podium)kunstenaars uit verschillende disciplines huren we gezamenlijk een deel van een kantoorpand, waarbinnen wij zelf repetitieruimtes, ateliers en kantoren hebben gebouwd. samen organiseren wij activiteiten en de belangen van makers in de stad.

Vanuit een bottom-up mentaliteit wordt er gewerkt aan een netwerk-organisatie, in plaats van een hiërarchische organisatiestructuur.

 

Lees verder...

Pit Stop

een korte, intensieve artistiek inhoudelijke of praktijkgerichte adviessessie voor een vast tarief.

 

Wat: een afspraak van 45 minuten waarin wij beide (Jette & Judith) met jou een vraag of een urgente kwestie bespreken. We geven feedback, ontwarren denkwijzen, zetten je op een spoor, helpen je keuzes te maken.

 

Lees meer over andere trajecten: Transistor biedt aan individuele kunstenaars en gezamenlijke initiatieven (trajectontwerp en regie) ook advies en begeleiding en heeft daar verschillende formats voor bedacht.

About Space

Transistor ontwikkelt ook (online) tools die de creatieve praktijk ondersteunen.

 

Space tool- de space tool is een online hulpmiddel bij het zoeken naar tijdelijke werkruimte. Het stelt kunstorganisaties in staat hun ruimte optimaal te benutten en biedt kunstenaars op zoek naar ruimte een (landelijk) stedelijk overzicht van beschikbaarheid. De space tool faciliteert het vinden, reserveren en betalen van de ruimte.

 

Lees verder...