top of page

CLOUD - een vereniging & zelforganisatie van (podium)kunstenaars in Den Haag 

Stichting Transistor heeft CLOUD begeleid in het creeren van een nieuwe open en flexibel zelforganisatie van kunstenaars.

 

Transsitor nam vanuit de rol bij Stichting Danslab hier het initiatief toe, toen de subisidies in het land radicaal vwerden vermindert.

 

We namen deze stap uit overtuiging en bewustzijn in de noodzaak om in de toekomst te investeren. En namen afstand van het vechten voor het behoud van wat wij als infrastructuur en organisatievormen kennen.

Wie is CLOUD
CLOUD/Danslab is a collective initiative that supports research and practice of dance and multi disciplinary performance. CLOUD/Danslab provides space for residencies: artists from across the world come to work and deepen their processes, before the actual production of a new artwork. CLOUD/Danslab hosts workshops, expert meetings,  the CLOUD Club nights and many other events.

 

Everyone is welcome to work at CLOUD/Danslab! Propose a residency, a workshop or a class! Or simply rent the studio for a friendly price.

 

CLOUD/Danslab is a self-organized group of enthusiastic people working on a voluntary basis for making this space possible. We facilitate artists to research with absolute freedom and to share their process in a public session, at any time of their residencies. These sessions contribute on one hand to the individual process of the resident, and on the other hand, to the education of a broader public.

 

Lees meer over CLOUD: www.cloudatdanslab.nl

Historie
De studio is oorspronkelijk in 2006 door Stichting Danslab verbouwd en ingericht. Danslab heeft van 2006 tot 2011 kunstenaarsgroepen een platform geboden dat diende om het eigen initiatief, artistiek onderzoek, uitwisseling en kennisopbouw/documentatie te ontwikkelen.

 

In 2011 heeft Danslab een open oproep geplaatst aan het dans/performance veld in Nederland om de plek en het netwerk over te nemen als een zelfstandige kunstenaarsorganisatie. De oproep had het doel om een open, flexible en duurzame zelforganisatie voor kunstenaars te creëren en deze vervolgens te onderhouden. Sinds eind 2011 is CLOUD de nieuwe groep die gebruik maakt van de ruimtes. CLOUD zet de werking van Danslab voort, is een initiatief dat inspeelt op veranderende tijden binnen de gesubsidieerde (podium)kunsten: meer met minder middelen door gezamenlijke versterking en eigen initiatief. CLOUD is een open kunstenaarsgroep, is horizontaal en dynamisch georganiseerd en biedt op basis van zelforganisatie ruimte aan danskunstenaars om onderzoek te doen. Danslab was tot op heden als rechtspersoon huurder van de studio.

 

Per 1 oktober 2014 is CLOUD verzelfstandigd en neemt de studio van Danslab over. Daarvoor heeft Danslab de groep in het verzelfstandigentraject begeleid; en kunnen de zaken met vertrouwen worden overgedragen.

bottom of page