top of page

Wat is TimeWindow

Time Window is zowel een collectief, als een ruimte, als een creatief ecosysteem. Met 50 jonge Rotterdamse (podium)kunstenaars uit verschillende disciplines huren we gezamenlijk een deel van een kantoorpand, waarbinnen wij zelf repetitieruimtes, ateliers en kantoren hebben gebouwd. We zijn individuen en collectieven, schrijvers en choreografen, acteurs en modeontwerpers, lone wolves en samenwerkjunkies, performers en fotografen, en nog meer mogelijke variaties. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van het beheer van onze ruimte en het van collectief. Vanuit een bottom-up mentaliteit wordt er gewerkt aan een netwerk-organisatie, in plaats van een hiërarchische organisatiestructuur. Binnen deze organisatievorm bevragen we onszelf voortdurend, en streven gezamenlijk naar het ontwikkelen van manieren van samenwerken buiten de gevestigde orde in het werkveld om. Onze kracht zit in onze veelheid aan ervaring en mankracht, in onze onderlinge diversiteit, maar ook in dat ene dat we gezamenlijk hebben: een behoefte aan gemeenschap en artistieke vrijheid. Ons credo: do it yourself, but not alone (and don’t be a dick).


Onze community-in-residence is geen gesloten systeem, we proberen juist de connectie aan te gaan met andere kunstenaars en creatieve organisaties in de stad, en stellen regelmatig onze ruimte open voor bezoekers met kleine en grote evenementen. Opnieuw organiseren en produceren wij deze evenementen volledig zelf. Binnen drie jaar is Time Window uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor gelijkgezinden, een underground-fenomeen in de avantgardistische Rotterdamse kunstscene, zonder het zelf te hoog in de bol te krijgen.
 

Achtergrond

Vanaf 2014 begeleidt Transistor het interne groepsproces van Time Window dat op uitwisseling tussen peers, zelfsturing, flexibiliteit en inclusiviteit is gericht.

 

We hebben conventionele organisatie-opvattingen doorbroken ten gunste van zelfsturing en maatwerk en er is begonnen met de inrichting van een open, dynamische netwerkorganisatie. Zowel financieel als praktisch bedenkt Time Window nieuwe oplossingen, die de barrières in de werkpraktijk omzeilen.

Daarnaast legt Transistor de relaties met de buitenwereld en legt de basis voor de samenwerking met maatschappelijke of private partners. We creëren een situatie waarin financiële risico’s gespreid worden en verantwoordelijkheden en taken binnen de groep gedeeld worden. Dit moet voor de kunstenaars tot een evenwicht van artistiek inhoudelijke ontwikkeling en ontwikkeling op het gebied van ondernemerschap leiden.

Time Window principes:

 • experimenteert met methodes en is pragmatisch en oplossingsgericht.

 • kent geen top down organisatie, maakt de kunstenaars zelf tot curatoren, mede door bijvoorbeeld onze estafette-methode als norm om kunstenaars te vinden, aan te dragen en te programmeren

 • heeft vooraf gestelde kwaliteitseisen losgelaten

 • laat kunstenaars groeien in hun rol van eigenaar

 • heeft open werkmethoden en een inspirerende omgeving ontwikkeld

 • deelt kosten: ondanks de beperkte financiële middelen in deze groep, verbeteren zij hun professionele situatie door de manier waarop ze het gebruik van werkruimte organiseren.

 • bevordert professionele ontwikkeling: door de uitwisseling met peers ontstaan nieuwe initiatieven en wordt de werkgelegenheid en het netwerk vergroot.

 • ondersteunt secundaire/niet artistieke taken van het ondernemerschap door samenwerking: kunstenaars delen tips & tricks en begeleiden elkaar bij de ‘secundaire’ taken naast het kunstenaarschap, zoals administratie, fondsenwerving, begrotingen, marketing, productie.

 • hanteert een vergoedingsmodel op maat: om de samenwerking tussen kunstenaars onderling duurzaam te maken zijn verschillende methoden getest die gebaseerd zijn op het zelf beoordelen van de eigen inspanning en de honorering ervan nadat een open groepsproces van vergelijking en weging heeft plaatsgevonden.

 • biedt bezoekers een uitzonderlijke ervaring waarin persoonlijk en oprecht contact tussen makers en publiek de norm zijn.

 • geeft gehoor aan de noodzaak om een ‘management van de zijkant’ (functie Transistor) verder te onderzoeken om nieuwe maatwerk oplossingen mogelijk te maken bij opkomende knelpunten en conventies kritisch te ondervragen.

bottom of page